Vad är lagrings- och appliceringstemperatur för Akrylen?

Akryl ska förvaras i temperaturer mellan +5 och +35°C, och kan appliceras mellan +5 och +35°C. Efter genomhärdning tål den temperaturer mellan -15 °C till +75 °C.

Kalkylator