Kan MSP Ultimate användas i Svanenmärkta projekt?

Ja, den är registrerad i Svanens Husproduktportal, Nordic Ecolabel.

Kalkylator