Kan Montagelim användas i Svanenmärkta projekt?

Ja, den är registrerad i Svanens Husproduktportal, Nordic Ecolabel. Produkten är även bedömd av Sunda Hus.

Kalkylator