Dokumentation

Med GRAFT kan du vara 100% säker på kvalitén – garanterat. Vi investerar stort varje år i forskning, utveckling, tester och certifieringar. Detta för att hela tiden ligga i framkant gällande ljud, brand, miljö och framför allt – för att du som kund ska känna dig både trygg och säker när du använder GRAFT produkter. Vi testar våra produkter efter europeiska standarder och samarbetar med flera ackrediterade testlabb. Här hittar du all dokumentation du behöver.

GODKÄNNANDEN

Här kan du ladda ner våra emissionstester och ISEGA certifikat.


EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT (ETA)

För våra brandklassade produkter har vi ETA’er som är giltiga i hela europa. Produkterna testas efter europeisk standard EN 1366-3 (genomföringar) och/eller 1366-4 (linjära fogar). Målsättningen är att testa allt marknaden efterfrågar och därför har vi idag ett brandsortiment som är godkänt i de flesta situationer. För mer information angående våra godkänanden, vänligen kontakta Polyseam.

Ljudrapporter

Ett ljudtätt rum kan avsevärt förbättra akustiken i en byggnad. Vi har därför optimerat kemin i flera av våra produkter för att få så hög ljudisolering som möjligt. Alla ljudtester görs efter europeisk standard ISO 10140-2, vänligen kontakta oss för kopia på aktuell ljudrapport.

Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanens Husproduktportal

Hela vårt sortiment är bedömt av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Bedömningarna har som lägst nivå Accepteras (Byggvarubedömningen) och B (Sunda Hus), med undantag för fogmassor för utomhusbruk. Våra produkter är även registrerade i Svanens Husproduktportal (Nordic Ecolabelling Portal) vilket gör dem godkända för Svanenmärkta byggprojekt.

ISEGA-Certifieringar

Två av våra fogmassor är ISEGA-certifierade. Certifieringen ger dig en dokumenterad lösning för fogar i ytor där mat lagas och förvaras, som t.ex. i storkök. Direkt kontakt med mat är inte intentionen med certifikatet.

MONTAGEANVISNINGAR

Vi är rejält stolta över våra montageanvisningars tydlighet och enkla, logiska upplägg. Följer du våra råd och instruktioner får du ett perfekt resultat. Varje gång. För mer information angående våra montageanvisningar, vänligen kontakta Polyseam.


PRESTANDADEKLARATIONER

Här hittar du våra prestandadeklarationer (DoP). Prestandadeklarationen är en officiell deklaration som innehåller information om tillverkare, produkt, den tekniska specifikationen och angiven prestanda. Alla byggprodukter som täcks av en harmoniserad standard eller innehar ett tekniskt godkännande ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt. Våra fogmassor har prestandadeklarationer baserade på harmoniserade standarder och våra brandklassade produkters prestandadeklarationer är baserade på EAD (European Assessment Documents).


Fogmassor

Kalkylator