Vilken brandprodukt ska jag välja?

DATE: 11/05/2020

Du kan välja mellan 14 olika GRAFT produkter när du ska välja lösning till ditt projekt. Men hur börjar du? Här blir du guidad.

I de flesta fall beror produktvalet på fyra faktorer:

  1. Vilken konstruktionstyp har du?
  2. Vilken typ av installation ska brandtätas?
  3. Vilken storlek har öppningen mellan genomföring och konstruktion?
  4. Vilka funktionskrav ska uppfyllas?

 

När detta är kartlagt är du redo att leta upp rätt lösning för genomföringen som ska brandtätas. Vi kan tyvärr inte ge dig facitsvaret här och nu, men nedan får du en generell guidning.

Linjära fogar

För linjära fogar har vi produkterna FR Akryl,  IPT Multi och FR Skum. Skummet används för brandtätning av stora fogar i betong- och murade konstruktioner. FR Akryl och IPT Multi kan användas i gips-, betong- och murade konstruktioner med upp till 30mm fogbredd. IPT är den enda lösningen vi har till utrymmen som är väldigt fuktiga.

Tekniska genomföringar

För brandtätning av tekniska genomföringar har GRAFT många alternativ. FR Akryl, FR Brandskyddsmassa och FR Brandskiva är mångsidiga produkter som kan användas till de flesta typer av rör och kablar. FR Akryl används vid brandtätning av enstaka genomföringar eller kablar i bunt med mindre öppning (10-30mm) runt om installationen. FR Brandskyddsmassa och FR Brandskiva används vid brandtätning då öppningen mellan genomföring och konstruktion är större än 30mm, med en eller flera genomföringar (ofta i kombination med FR Rörstrypare). FR Brandskiva är den snabbaste lösningen och kan även användas i fuktiga utrymmen.

 

Dessutom har vi FR Grafit som används för svårare brännbara genomföringar som FR Akryl inte klarar av. FR Rörmanschett är en snabb lösning för att brandtäta plaströr i alla storlekar, då öppningen mellan genomföring och konstruktion är vädigt liten eller obefintlig.

 

Om du ska dra igenom plaströr eller flera kablar rekommenderar vi FR Service Transit. Då har du även möjlighet  att i framtiden göra ytterligare kabel- och rörgenomföringar, vilket blir lönsamt i nyproduktion under utveckling.

Skräddarsydda lösningar

Vi har även flera produkter som är utvecklade för specifika användningsområden. För t.ex. brandtätning av ventilationskanaler har vi FR Brandspjäll. För brandtätning av elektriska väggboxar har vi FR Grafitplatta. Ska du brandtäta väggboxar till tappvatten använder du FR Putty. Du kan också använda FR Putty Cord Ø15mm som en ”sista utväg” för enstaka genomföringar eller genomföringar i bunt där öppningen mellan genomföring och konstruktion är för liten för de andra lösningarna.

 

Är du fortfarande inte säker på vilken lösning som bör tillämpas? Kontakta oss idag, så hjälper vi dig.

Kalkylator