Introduktion i passivt brandskydd

DATE: 11/04/2020

En brand kan vara förödande, det är de flesta eniga om. Kan vi undvika en brand? Nej, det kan vi inte. Men vi kan hindra branden från att sprida sig okontrollerat.

Vad är Passivt Brandskydd?

Passivt brandskydd är konstruktionsmässiga åtgärder som förhindrar spridning av brand och varma rökgaser. Enligt Plan och bygglagen ska byggnader normalt delas in i brandceller. Dessa områden ska begränsa spridningen av branden genom att låsa in den, så att personer som befinner sig i byggnaden får mer tid på sig att i händelse av brand utrymma. För att göra brandcellen tät används brandavskiljande konstruktioner och branddörrar. Dessutom ska alla öppningar och genomföringar brandsäkra genom brandtätning. Passivt brandskydd är alltså en del av konstruktionen och kräver lite underhåll. Om allt är korrekt monterat räddar passivt brandskydd liv.

 

När varje minut räknas

Utan passivt brandskydd sprider sig en brand väldigt snabbt, och i värsta fall har hela byggnaden övertänts innan brandförsvaret är på plats. Det är detta skräcksenario vi försöker att undvika. Om vi konstruerar brandcellsgränserna så att brandens utveckling begränsas under 60 minuter så kan boende och anställda evakueras tryggt. Dessutom hinner brandförsvaret komma på plats och påbörja släckningsarbetet innan branden har hunnit sprida sig vidare till andra delar av byggnaden. Är det passiva brandskyddet rätt monterat kan personer evakueras tryggt och dessutom kan övriga byggnadsdelar säkras och räddas.

Brandtätning i praktiken

Dimensionering av det passiva brandskyddet för en byggnad bestäms av rådgivande brandigenjörer och sammanfattas sedan i en förklarande skrift som kallas brandskyddsbeskrivning. Här definieras alla brandkrav för väggar, bjälklag och bärande konstruktioner. Sedan är det entreprenörens uppgift att se till att de levererar lösningar i enlighet med den framtagna brandskyddsbeskrivningen.

 

Brandtätning av öppningar och genomföringar

Ofta bryts brandcellen i väggar och golv av genomföringar som leder vatten, el eller luft runt i byggnaden. I händelse av en brand kan en del av dessa genomföringar smälta och bilda öppningar där rök och eld kan spridas vidare i byggnaden. Stålrör kommer inte att smälta, men är värmeledande och kan därmed överföra värmen från elden in i nästa brandcell. Temperaturerna i stålröret kan bli så höga att en ny brand därmed uppstår på andra sidan av brandcellsgränsen.

Alla öppningar och installationer ska brandtätas, så att minst samma brandmotstånd upprätthålls som är satt för väggen eller bjälklaget. Därför är det viktigt att produkterna du använder till brandtätningen har en tillhörande dokumentation som redovisar att lösningen som används är utförbar och uppfyller det bestämda brandmotståndet. Tekniska genomföringar finns i otaliga former och varianter och det är inte så att en och samma lösning automatiskt kan användas för t.ex. både plast- och kompositrör. Alla material reagerar olika i händelse av en brand och allt material måste därför testas och lösningar för det specifika materialet dokumenteras och redovisas i en montageanvisning.

Plaströr brandtätat med GRAFT FR Rörmanschett

Är passivt brandskydd helt nytt för dig?

Är passivt brandskydd helt nytt för dig, rekommenderar vi att du går en kurs. En brandtätning som inte är korrekt utförd är både dyr och kan vara livsfarlig. Vi ser ofta exempel på fel utförda brandtätningar ute på projekten. Du som utför brandtätningen har ett stort ansvar i att säkerställa att brandskyddet monteras korrekt och enligt montageanvisningarna.  Vi håller kurser som ger dig en mer grundläggande förståelse inom området. Kontakta oss direkt eller en av våra återförsäljare redan idag för att anmäla dig till nästa kurs.

Kalkylator