Fog, lim och skum guide

DATE: 11/10/2020

Välkommen till vår guide för applicering av fog, lim och skum. Här får du flera grundläggande tips som är viktiga att tänka på innan du påbörjar arbetet.

Fogmassor

När man väljer fogmassa är det viktig att välja fogmassa efter var den ska användas och vad den ska användas till. Ska man t.ex. foga i ett badrum, bör man välja en fogmassa som är mögelresistent. Ska man foga utomhus, bör man välja en fogmassa som tål UV-ljus. Man bör även ta hänsyn till konstruktionens rörelsemån för att undvika uppkomst av sprickbildning i fogen.

GRAFT har fyra fogmassor som vi rekommenderar för olika ändamål. För en mångsidig fogmassa och som lim rekommenderar vi MSP Ultimate. För en miljövänlig innomhusfog rekommenderar vi IPT Multi. För en dekorativ inomhusfog rekommenderar vi Akryl och vid fasadfogning rekommenderar vi MS Flex.

Förberedelser

För att få en fin och hållbar fog bör förhållandet mellan fogbredd och fogdjup vara 2:1. Vid fogning av djupare fogar rekommenderas att en bottningslist används för att uppnå rätt förhållande mellan bredd och djup, samt för att fogen skall kunna röra sig optimalt. Då säkerställs att fogen endast vidhäftar på sidokanterna, vilket är ett krav i en rörelsefog. Fogbredden bör vara mellan 12-20mm för IPT Multi, 6-20mm för Akryl och 6-25mm för MSP Ultimate och MS Flex.

Säkerställ att alla ytor är fria från lösa partiklar, damm och fett innan fogen appliceras.  Vid applicering på ytor som är målade rekommenderar vi att vidhäftningsprov utförs innan applicering sker. Vi rekommenderar även att målade ytor härdat i minst 10 dagar innan fogning utförs. Fukta underlaget innan applicering av IPT Multi och Akryl. MSP Ultimate och MS Flex är de enda fogmassorna som kräver primer när det kommer till fogning mot porösa ytor. Vid fogning av betongelement måste eventuellt målade fogytor slipas rena före fogning. Nu när alla förberedelser klara är du redo att starta.

När fogen är applicerad

Viktigt är att rätt temperatur och luftfuktighet råder under härdningstiden. Får fogmassan inte härda under rätt förhållanden, så ökar risken för missbildningar i fogen. Detta är speciellt viktigt vid användning av IPT Multi, då den är väldigt följsam under härdningsprocessen. IPT Multi och Akryl ska härda inomhus med minsta möjliga luftfuktighet och temperaturer mellan +5 °C och +35 °C. MSP Ultimate och MS Flex kan härda både inomhus och utomhus i temperaturer mellan +5 °C och +40 °C.

Samtliga fogmassor kan övermålas efter full härdning. IPT och Akryl kan övermålas med både alkyd- och vattenbaserade färger. MSP Ultimate och MS Flex bör inte övermålas med alkydbaserade färger. I de fall då det ställs höga krav på estetik rekommenderar vi att fogarna och tvärytorna slipas för att sedan måla över dessa med lämplig täckfärg.

Lim

GRAFT har fyra typer av lim som används för olika ändamål. Montagelim är ett miljövänligt lim för innomhusbruk som passar utmärkt för limning av träkonstruktioner. Söker du efter ett lim som kan användas utomhus under kalla temperaturer rekommenderar vi Spånskivelim. För limning av mindre föremål rekommenderar vi Superlim. Vi erbjuder även Kem-Ankare, som kan användas för infästning av bultar och gängstänger.

 

Förberedelser

Lim är en färskvara och bör därför lagras svalt och skyddat från solljus, så att limmet behåller sina egenskaper. Det kan vara en god idé att dubbelkolla att limmet du ska använda är tänkt att användas på de ytor som ska limmas.

På icke-porösa ytor rekommenderar vi att du använder sandpapper för att få bättre vidhäftning. Vidhäftningen kommer automatiskt bli bättre om ytorna som ska limmas är jämna. Det kan därför vara bra att slipa ytorna innan applicering av limmet. Innan limarbeten påbörjas ska ytorna rengöras. Wipes är perfekt att ha nära till hands vid applicering, så att man snabbt och enkelt kan torka bort smuts och överflödiga limrester innan det härdat.

Limmet appliceras oftast som strängar. Ju fler strängar som läggs, desto bättre vidhäftning ges. Vid limning av mindre föremål rekommenderar vi istället att du applicerar limmet i punkter. Om föremålet är stort och tungt rekommenderar vi att du stödjer det med mekanisk infästning under de första 24 timmarna.

Skum

GRAFT har två skum som både fyller och isolerar väl. Flexiskum är ett elastiskt skum av hög kvalitet, som kan användas till flera användningsområden. Det är enkelt att arbeta med och klarar av rörelser i konstruktionen. Ska du fylla ett större tomrum kan vi erbjuda Miljöskum, ett mer hälsovänligt alternativ till traditionella byggskum.

 

Använd skyddsutrustning!

Vi rekommenderar alltid att du använder skyddskläder, skyddsglasögon och andningsmask. Vid användning av Flexiskum rekommenderar vi även att skyddshandskar används. På arbetsplatsen bör även tillgång till nöddusch och ögondusch finnas. Det kan verka strikt, men det är för att skydda din hälsa som användare som vi rekommenderar dessa åtgärder.

Skum tål inte UV-ljus

Alla skum innehåller kemiska ämnen som är brandfarliga. Detta gör de helt enkelt för att de ska kunna vara skum och inte en flytande massa. Skum ska lagras i temperaturer mellan +5 °C och +30 °C, optimal temperatur är +20 °C. Skumbehållarna ska aldrig lagras i temperaturer över +50 °C eller i direkt solljus, då detta kan leda till explosion. Har behållaren utsatts för värme eller kyla kan du enkelt reglera temperaturen med hjälp av ljummet vatten. Skaka aldrig en behållare som är överhettad. 

 

Fukt är viktigt

Fukta underlaget innan applicering av skummet, och fukta även mellan olika lager av skum. Detta gör att man får bättre kontroll på skummet, samtidig som det härdar ordentligt. En annan viktig aspekt är att rengöra ytorna från smuts och damm innan skummet appliceras.

Kalkylator