Kan produktet brukes i BREEAM-NOR prosjekter/i svanemerkede bygg?

Nei, den kan ikke brukes i svanemerkede bygninger. Man vil heller ikke få poeng for å bruke produktet i BREEAM-NOR prosjekter.

Kalkulator