Hva må jeg tenke på når jeg skal legge IPT?

Alle overflater må være rene og fuktige før påføring. Fugebredden bør være mellom 6-20mm, med 2:1 bredde til dybdeforhold. Bruk bunnfyllingslist hvis fugen er dyp. IPT vil krympe. På store fuger er det viktig å legge nok masse for å kompensere for krymp. Bruk litt vann på fingeren eller verktøyet du bruker for utglatting.

Kalkulator