Kan GRAFT produktene brukes på brannklassifiserte prosjekter?

Ja, vi har branntestet alle FR produktene. De innehar ETA’er «European Technical Assessment» som er godkjent i hele EU. Se FR-serien her.

Kalkulator