Hvor mye ekspanderer Miljøskummet?

Miljøskum kan ekspandere opptil 220% under herding. Fyll fugen beskjedent for å unngå overfylling.

Kalkulator