Hvor lang tid bruker Montagelim på å herde?

Montagelim er hinnefri etter ca 10 minutter ved +15 °C. Den kan overmales etter en time om ønskelig. Maksimal limstyrke vil oppnås etter 24 timer.

Kalkulator