Hva er lagringstemperaturen?

Produktet skal lagres og påføres mellom +5˚C og +30˚C.

Kalkulator