Er produktene deres lydklassifisert?

Ja, alle tettingsproduktene i serien har lydrapporter testet etter den europeiske standarden ISO 10140-2. Fugemassene, FR Brannkitt og FR Gipsmørtel lydisolerer over 60 dB RW (med unntak av FR Grafitt som lydisolerer 53 dB RW). FR Brannplate lydisolerer 55 dB RW. FR Trekker’n lydisolerer 42 dB RW, mens FR Rørmansjett lydisolerer 58 dB RW.

Kalkulator