Jeg skal branntette et jernrør, men denne er ikke nevnt i detaljtegningene?

Jern er basematerialet til stål. Bruk detaljtegningene for stålrør.

Kalkulator