Dokumentasjon

Med GRAFT kan du være 100% trygg på kvaliteten – den er garantert. Over 10 millioner kroner investeres årlig på forskning, utvikling, tester og sertifiseringer for å velge de mest optimale egenskapene på lyd, brann og miljø. Vi tester produktene etter europeiske standarder hos anerkjente laboratorier rundt om i Europa. All vår dokumentasjon er registrert i NRF-, EL-, og EFO databasene, samt hos Cobuilder Collaborate. Du vil å finne all dokumentasjon du trenger til prosjektet på denne siden.

Sertifiseringer

Her kan du laste ned våre Europeisk Tekniske Godkjenninger, Emisjonstester og ISEGA-sertifiseringer.


Europeiske Tekniske Godkjenninger

Vi har Europeiske Tekniske Godkjenninger (ETA) for flere utvalgte produkter. Produktene testes etter den europeiske standarden EN 1366-3 (gjennomføringstetninger) og/eller 1366-4 (fuger). Målet er å teste alt markedet etterspør og vi har derfor et brann-sortiment som er godkjent i de fleste situasjoner i dag. GRAFT FR Brannspjeld har ikke en ETA, men har en UL-EU godkjenning. Vi har også ETA for GRAFT Kjemisk Anker som konstanterer ytelsen og belastningsevnen for ankermassen (har altså ikke noe med branntetting å gjøre).

Lydrapporter

Et lydtett rom kan drastisk forbedre innemiljøet i bygninger. Vi har derfor optimalisert kjemien i flere av produktene våre for å få så høy lydisolering som mulig. Alle tettingsproduktene i serien har lydrapporter testet etter den europeiske standarden ISO 10140-2. Ta kontakt med oss for eksemplarer av lydrapportene.

Emisjonsrapporter (BREEAM-NOR)

For oss har fokus på miljø vært viktig fra første stund. Mange av produktene inneholder lite eller ingen skadelige løsemidler og VOC. Flere av produktene våre kan brukes på BREEAM-NOR prosjekter – dette har vi sikret gjennom å emisjonsteste de etter europeiske systemer. Her har vi lagt Hea 02 og Mat 02 som er relevant til BREEAM-NOR prosjektet som følger manual 6.1. Flere av produktene er også registrert i Nordic Ecolabel slik at de kan brukes i svanemerkede bygninger (generasjon 3).

ISEGA-Sertifiseringer

To av våre fugemasser er ISEGA-sertifisert slik at du har en dokumentert løsning til kjøkkenet. Sertifiseringen gjelder for fuger i områder hvor mat lages og lagres, som for eksempel på et storkjøkken. Direkte kontakt med mat er ikke intensjonen med sertifikatet.

EPD

Våre EPD'er gir deg innsikt i produktenes livssyklus, materialbruk og miljøpåvirkning, slik at du kan ta informerte valg som støtter bærekraftig bygging og ansvarlig forbruk. EPD'ene finnes digitalt tilgjengelig i NRF-, EL-, og EFO databasene, samt hos Cobuilder Collaborate.


EPD

Montasjeanvisninger

Vi er stolte over å ha utviklet tydelige montasjeanvisninger som er enkle å forstå. Følger du våre råd får du et perfekt resultat. Hver gang.


BRANNHEFTE

Samler alle montasjeanvisninger i ett dokument (oppdatert Februar 2024).

Sikkerhetsdatablad

Her finner du alle våre sikkerhetsdatablad. Disse gir deg informasjon om hvordan du håndterer produktet sikkert. Vi følger nøye med på EU sine regelverk, og prøver kontinuerlig å velge mer helsevennlige ingredienser i våre kjemiske stoffblandinger. Vi må samtidig passe på at produktet er brukervennlig og gjør jobben sin – en komplisert balansegang. De fleste av våre produkter har ingen farlige kjemikalier i seg. Men på enkelte produkter ser vi det hensiktsmessig å ha stoffer som introduserer en fare for å tilfredsstille bruksbehovet. Vi anbefaler at du setter deg nøye inn i sikkerhetsdatabladet til produktene du bruker. Da er du oppmerksom på eventuelle farer og kan redusere risikoen med å bruke riktig utstyr og gjøre nødvendige tiltak hvis det skulle oppstå et uhell.


Sikkerhetsdatablad

Ytelseserklæringer

Her finner du alle våre ytelseserklæringer (DoP). Ytelseserklæringen er en offisiell erklæring som inneholder informasjon om produsenten, produktet, den tekniske spesifikasjonen og angitt ytelse. Hvert bygg kjemiske produkt som er dekket av en harmonisert produktstandard eller innehar en teknisk godkjenning må ha en ytelseserklæring og et CE merke. Ytelseserklæringen og CE merket henger altså sammen. Alle våre fugemasser har ytelseserklæringer basert på harmoniserte standarder. Alle våre brannklassifiserte produkter har ytelseserklæringer basert på EAD (European Assessment Documents).


Fugemasser og lim

Kalkulator