Bærekraft

For oss er miljø og bærekraftig drift viktig. Våre aktiviteter påvirker miljøet, samtidig er våre produkter avgjørende for å bygge brannsikre bygg og anlegg verden over.

VÅRT MILJØENGASJEMENT

Vi i Polyseam AS er fult forpliktet til å minimere miljøbelastningen av vår drift på alle måter vi kan. Vi skal kontinuerlig forbedre våre prestasjoner og redusere vår negative påvirkning på klima og miljø ved å etterleve myndighetspålagte krav, våre egne høye standarder, samt ved å følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Les vår miljøpolicy her


ISO 14001 SERTIFISERT PRODUKSJON

Fabrikken vår var den første kjemiske fabrikken i Storbritannia som fikk ISO 14001 sertifisering. Vi har helt siden 2011 hatt dette rammeverket for miljøledelse på plass.

Rammeverket veileder oss på hvordan vi kan redusere og håndtere miljøbelastningen vår, samt hjelper oss å oppnå en bærekraftig fremtid gjennom måten vi administrerer, anskaffer,lagrer, utvikler og produserer på. Samtidig krever rammeverket at vi hele tiden forbedrer oss og opererer mer bærekraftig. Det gir oss reelle fordeler i forholdet til våre kunder, distributører, vårt nærmiljø og interessenter. Vi forventer også at alle vi samarbeider med vil anvende lignende miljøstandarder.


STRØM FRA FORNYBARE KILDER

Fabrikken vår bruker strøm fra 100% fornybare kilder. Solcellepanelene installert på taket har vært i drift siden oktober 2017; og prosessene ved bruk av strøm inkluderer lagring og produksjon. Solcellepanelene dekker hele 7,000 m2 av taket!

Resten av energibehovet for vår produksjon leveres av havenpower.com basert på 100% fornybare bio-masse kilder. For å ikke sløse unødvendig med strøm slår belysningen i fabrikken og på kontoret i Norge automatisk på når bevegelse registreres, og automatisk av igjen når ingen bevegelse blir oppdaget.


VÅRE GRØNNE MÅL

Kontinuerlig forbedre virksomhetens miljøprestasjoner
Strebe etter å ta i bruk de høyest tilgjengelige miljøstandardene i alle driftsland.
Minimere bruken av alle materialer, forsyninger, energi og transport
Bruke fornybare eller resirkulerbare materialer og komponenter så langt det er mulig.
Forhindre forurensning som produseres i alle deler av virksomheten, og vi streber etter “forurensningsfrie” prosesser
Måle produksjonens innvirkning på miljøet og sette mål for kontinuerlig forbedring
Forvente tilsvarende miljøstandarder fra alle tredjeparter som er involvert i vår virksomhet – leverandører og entreprenører.
Hjelpe kunder til å bruke Polyseam’s produkter og tjenester på en miljømessig og forsvarlig måte.
Regelmessig kontakt med lokale myndigheter.
Inkludere miljøhensyn i investeringsbeslutninger.
Bistå med å utvikle økonomisk levedyktige løsninger på miljøproblemer i bransjen.

Vi produserer for fremtiden

Produktene vi produserer er løsemiddelfrie og vannbaserte med innovative funksjoner som tar hensyn til sluttbrukere, miljøet og våre ansatte under produksjonsprosessen. Folier benyttes når det er mulig og leveres i pappesker på gjenbrukbare trepaller for å…

Avfall

Alt avfall skilles og sorteres for å redusere, gjenbruke og resirkulere der det er mulig.
I samarbeid med de lokale vannmyndighetene i England har vi implementert prosesser for å redusere utslipp av avløpsvann fra…

Transport

Alle våre ansatte som er kvalifisert for firmabiler er supplert med el-biler (eller elektriske hybrider der el-biler ikke er mulig). Vi ppfordrer alltid våre ansatte til å samkjøre, sykle (el-sykler), gå eller bruke kollektivtrafikk.

«Levende vegg»

Vår ‘Levende Vegg’ på fabrikken fremmer helse og fungerer som et filter for de ansattes CO2. Resepsjonsområdet vårt er ikke bare innbydende, men filtrerer også ut giftstoffer, forbedrer luftkvaliteten og opprettholder temperatur, fuktighet samt absorberer lyd.

Kalkulator