Regulering av kjemikalier i Norge

DATE: 11/10/2020

I Norge er kjemikalier regulert gjennom EUs regelverk. Forskriften forhindrer og reduserer bruken av farlige kjemikalier for visse produkter. Hensikten er å fjerne de skadelige kjemikaliene fra markedet. Her får du en rask innsikt i de to viktigste regelverkene.

Hva er CLP?

CLP er et EU regelverk som setter krav til kjemiske produsenter som plasserer produkter på markedet. Vi må klassifisere, merke og emballere våre kjemiske blandinger ut fra dette regelverket. Derav navnet CLP (Classification, Labelling and Packaging). Målet er at alle som kommer i kontakt med produktet, skal kunne håndtere det med sikkerhet for egen helse og for miljøet.

Hvis et bygg kjemisk produkt på markedet inneholder et farlig kjemikalie må dette merkes på etiketten plassert på emballeringen og inkluderes i sikkerhetsdatabladet for produktet. Du har nok sett disse merkene før på produkter i butikken (eksempel til høyre).

CLP-regelverket fremmer bruken av faresymboler, varselord, fare- og sikkerhetssetninger tilkoblet farlige kjemikalier i produktet (og noen ganger produktet i seg selv). Setningene er oversatt av Miljødirektoratet slik at de er lette å forstå for alle. I avsnitt 2 i sikkerhetsdatabladene finner du disse setningene og symbolene, hvis produktet inneholder farlige kjemikalier. Symbolene vil advare om mulig fare for produktet.

Les mer om CLP-regelverket her.

Hva er REACH?

 

REACH er et EU regelverk som regulerer bruken av kjemikalier alene eller som en blanding av stoffer. Hovedmålet med REACH er å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljøet gjennom bedre og tidligere identifisering av de farlige egenskapene til kjemiske stoffer.

 

REACH er en viktig kilde for både forbrukere og myndighetene. Man kan enkelt søke opp et stoff i kandidatlista (SVHC) for å se om stoffet er oppført i sikkerhetsdatabladet er klassifisert som et SVHC stoff med stor grunn til bekymring. Du som forbruker skal derimot ikke behøve å søke opp individuelle stoffer for å se hvor farlige de er. Derfor er enhver produsent pliktig til å informere sine kunder samt myndighetene om produktene deres inneholder SVHC-stoffer. Det finnes også stoffer som er forbudte, da de gir uakseptabel risiko for helse og miljø. Alle våre produkter inneholder kjemikalier som er REACH-registrert.

 

Les mer om REACH her.

Som produsent har vi god kontakt med råvareleverandørene våre og inspiserer listen jevnlig slik at vi kan være sikre på at produktene våre ikke inneholder noen av stoffene i SVHC-registeret.

Kalkulator