Nyttig om Kjemikalier

DATE: 11/10/2020

Det finnes mange kjemiske blandinger på markedet. Noen farlige, noen mindre farlige og noen er helt trygge. Her har vi samlet litt nyttig informasjon som kan hjelpe deg å ta de riktige valgene - så du kan ta best mulig vare på dine ansattes helse.

Det er en kjent-sak at fugemasser, lim og skum består av kjemiske sammensettinger. GRAFT er ikke unntaket. Vi har valgt den mest optimale kombinasjonen av kjemikalier for å tilby produkter som er trygg for både deg å miljøet.

 

IPT Fugemasse er et eksempel på denne typen kjemi. IPT inneholder verken VOC’er eller løsemidler og er helt trygg å bruke innendørs. Den vil ikke slippe ut farlige kjemikalier – verken når man fuger eller når den herder. Den vil faktisk ikke ha farlige utslipp i løpet av hele sin levetid. Du kan derfor stole på at IPT gir et sunt innemiljø for de som jobber og bor i bygget etter overlevering. Helt unik!

Kjemikalieverdens dilemma

 

IPT er samtidig litt mer komplisert å jobbe med enn andre fugemasser i serien. Her har vi dilemmaet; balansen mellom produktegenskaper og helsevennlige kjemikalier. Det er ikke alltid en match. Noen ganger må man bruke skadelige stoffer for å få de egenskapene man ønsker på produktet. Eksempelvis når man vil fuge utendørs midtvinters i blåe temperaturer. Et vannbasert produkt ville fryst og blitt helt ubrukelig. Vår oppgave er derfor å finne de vennligste ingrediensene til tiltenkt bruk.

Til høyre har vi listet opp produktene som har egenskaper avhengige av spesielle kjemikalier som introduserer en fare.

 

 

  • Sponplatelim
  • Superlim
  • Aktivator
  • Kjemisk Anker
  • Flexiskum
  • FR Gipsmørtel

Guiden til trygge valg

 

Alle kjemiske produkter i GRAFT serien har et sikkerhetsdatablad, slik at du raskt får den informasjonen du trenger. I sikkerhetsdatabladet til produktet finner du enkel oversikt over hvordan du håndterer produktet sikkert. Vi anbefaler at du setter deg nøye inn i sikkerhetsdatabladet til produktene du bruker. Da er du oppmerksom på eventuelle farer og kan redusere risikoen med å bruke riktig utstyr og gjøre nødvendige tiltak hvis det oppstår et uhell eller i verste fall en nødssituasjon. Du kan for eksempel finne hva du skal gjøre i situasjoner der det kreves førstehjelp i avsnitt 4 i sikkerhetsdatabladet. Du finner også anbefalt verneutstyr i avsnitt 8 for å beskytte deg mot farer.

 

Fokuset på miljø forsetter å øke for våre kunder – og godt er det. Visste du at man finner nyttig informasjon om miljøtiltak for produktet også i sikkerhetsdatabladet? Hvis du har sølt med produktet i naturen, kan du se i avsnitt 6 hvordan du samler det opp. I tillegg får du vite hvor produktet skal kastes i avsnitt 13.

Kalkulator