Innføring i Passiv Brannsikring

DATE: 11/04/2020

Brann er grusomt. Det er de fleste enige i. Men hvordan unngår vi brann? Det kan vi ikke, men vi kan hindre brannen i å spre seg ukontrollert.

Hva er Passiv Brannsikring?

Passiv brannsikring er bygningsmessige tiltak som forhindrer spredning av brann og røyk. Ifølge TEK17 skal bygninger normalt deles opp i brannceller. Disse områdene skal begrense spredning av brannen ved å sperre den inne. For å gjøre området tett bruker man brannskillende konstruksjoner og branndører. I tillegg må man branntette alle åpninger, gjennomføringer og randsoner. Passiv Brannsikring er altså en del av konstruksjonen og krever lite vedlikehold. Om alt er montert riktig redder Passiv Brannsikring liv.

 

Når hvert minutt teller

Uten brannsikring kan en brann spre seg så raskt at hele bygget er overtent før brannvesenet er på plass. Dette er skrekkscenarioet vi prøver å unngå. Hvis vi konstruerer branncellen til å avgrense brannens omfang i 60 minutter, kan beboere evakuere trygt. Samtidig når brannvesenet fram og kan slukke brannen før den sprer seg til andre deler av bygget. Hvis alt går etter planen vil de materielle verdiene i andre seksjoner av bygget også berges.

Branntetting i praksis

Brannkonseptet for bygget er utviklet av Rådgivende Ingeniør Brann. Her er alle brannkravene til vegger, dekker og bærende konstruksjoner definert. Deretter er det den utførenes jobb å sikre at de leverer løsninger i henhold til konseptet.

 

Branntetting av åpninger og gjennomføringer

Ofte vil vegger og gulv i en brancelle bli brutt av gjennomføringer som fører vann, strøm eller luft rundt i bygget. Ved en brann kan noen av disse gjennomføringene smelte og det blir åpninger hvor røyk og ild kan spre seg videre. Stålrør vil ikke smelte, men kan føre varmen fra brannen over til neste rom, slik at en ny brann kan oppstå der.

Alle åpninger skal tettes i samme eller høyere brannklasse som veggen eller dekke. Man må altså kunne dokumentere at produktene man tetter med oppfyller brannkravet. I tillegg må du være nøye når du velger produktløsning. Tekniske gjennomføringer finnes i utallige former og varianter, og det er ikke slik at en løsning automatisk kan benyttes for både plast- og komposittrør. Alle materialer reagerer forskjellig ved en brann.

Plastrør tettet med GRAFT FR Rørmansjett

Er passiv brannsikring helt nytt for deg?

Er du helt ny innenfor passiv branntetting anbefaler vi at du tar kurs. En branntetting som ikke er installert riktig er både kostbar og livsfarlig. Vi ser ofte eksempler på for dårlig utførelse i byggeprosjekter. Du som utførende har et ekstra stort ansvar for å sikre riktig bruk av valgt løsning. Vi holder kurs som vil gi deg en mer grunnleggende forståelse innen feltet. Kontakt en av våre forhandlere i dag for å melde deg på neste kurs.

Kalkulator