Helsehuset i Elverum

DATE: 01/05/2023

Reduserte kostnader på drift var ett av hovedargumentene for bruk av GRAFT FR Brannspjeld på Helsehuset i Elverum. En annen viktig faktor var steng inne og trekk ut prinsippet.

PROSJEKTDETALJER

ByggherreElverum Kommune
EntreprenørMartin M Bakken AS
VentilasjonsinstallatørEnergima Elverum AS
LeverandørVentistål AS
ProduktGRAFT FR Brannspjeld
Omfangca 16.000 m2 (bruksareal)
StedElverum
FerdigstiltJanuar 2019

Elverum kommune ønsket å sikre gode helsetjenester for sine innbyggere og startet utbyggingen av Helsehuset. Det er den største kommunale utbyggingen i Elverum noen sinne og inkluderte rehabilitering, ombygg og nybygg. Byggeperioden varte i 2 år og bygget stod ferdig i begynnelsen av 2019. Helsehuset er et støtteapparat til sykehuset som ligger rett ved siden av. Legevakta, barnevernet, PPT- og logopedtjenesten, fysio- og ergoterepitjenester er bare noen av tjenestene som benytter bygget i dag.

 

Gode branntekniske løsninger er viktige i bygninger som Helsehuset. Bygget skal være et trygt sted for pasienter, også i en nødssituasjon.

Den branntekniske ventilasjonsstrategien

GRAFT FR Brannspjeld ble brukt for å brannsikre ventilasjonskanalene i sentralbygget. FR Brannspjeld er et kjemisk spjeld som lukker seg automatisk når det blir utsatt for varme. Grafitten inne i spjeldet begynner å reagere allerede på  100 ° C og har vist seg i tester å lukke på cirka 1 minutt, som er halvparten av tiden som kreves. FR Brannspjeld har en rekke andre fordeler også, spesielt sikkerhetsmessig, da spjeldet alltid uansett vil fungere i en brann. Spjeldet er også helt vedlikeholdsfri og krever ingen tilkobling til strøm eller alarm. Det kjemiske brannspjeldet er således den mest økonomisk gunstige løsningen på markedet i dag.

 

Steng inne og trekk ut prinsippet

Steng inne og trekk ut prinsippet var avgjørende for bruken av GRAFT FR Brannspjeld i Helsehuset. En kombinert steng inne og trekk ut løsning er basert på at man hindrer brannspredning ved å lukke brannen inne i den enkelte branncellen. Samtidig benytter man ventilasjonsanlegget utenfor området i brann til å trekke ut røyk som har sivet ut fra branncellen. GRAFT FR Brannspjeld vil lukke seg i brann-området, men ikke i deler av en bygning som ikke er i brann. Man oppnår da i tillegg til at man hindrer brannen i å spre seg og redusere røykutvikling i bygget ellers, noe som ikke bare sikrer bygningsdeler men også menneskene som oppholder seg i bygget.

120 Brannspjeld ble installert i ventilasjonssystemet for å opprettholde brannmotstanden i bygget. 

Kalkulator