GRAFT på miljøprosjektet

DATE: 11/19/2020

Miljøsertifisering av bygninger er kommet for å bli. Er du usikker på hvilke produkter du kan bruke på BREEAM-NOR prosjektet? Her får du oversikten.

For oss har fokus på miljø vært viktig fra første stund. Vi har valgt de beste kjemiske sammensetningene for å få de mest optimale miljøegenskapene på GRAFT produktene. For å sikre at vi er på riktig vei, sender vi produktene til kontroll hos tredjepartslaboratorier. Der testes emisjonsverdiene etter standardiserte metoder som er internasjonalt akseptert. Sertifikatet vi får i retur viser at våre produkter ivaretar et sunt innemiljø.

 

Hva mener vi med emisjoner?

Når vi snakker om emisjoner referer vi til utslipp av gasser. Kjemiske produkter vil gasse både når de installeres og når de herder. Det kan ta opptil 1 måned fra produktet legges til den er ferdig å gasse. Vi er derfor interessert i å teste om disse verdiene er skadelige eller ikke. Målet er å sikre et trygt miljø for både håndverkeren og beboere i bygget.

IPT er den mest miljøvennlige fugemassen vi har – helt uten farlige emisjoner

BREEAM-NOR

Flere nybygg sertifiseres etter BREEAM-NOR manual v6.1. Våre produkter faller inn under kategoriene Hea 02 og Mat 02.

 

Mat 02 – bærekraftige materialvalg

Alle produkter på BREEAM-NOR prosjekter rammes av forkavet i Mat 02. Forkravet er helt nytt og fungerer som et minimumskrav uten poeng. Kravet ekskluderer produkter som inneholder miljøgifter fra prosjektet.

 

Hea 02 – inneluftkvalitet

I tillegg rammes herdende produkter av kategori Hea 02. Vurderingskriteriet kalt «Emisjoner fra bygningsprodukter» kan gi opptil 2 poeng dersom man har valgt dokumenterte produkter. Flere av GRAFT produktene har emisjonstester som viser til lavere utslipp enn grensenivåene oppgitt. Alle er faktisk så gode at de faller inn under kriteriet «mønstergyldig nivå» som gir ett ekstra poeng i prosjektet.

GRAFT produkter som kan brukes på BREEAM-NOR prosjekter v6.1.:

 • Alle Fugemasser
 • Innvendig Montagelim
 • Alle Brannfugemasser, Brannlim & Brannkitt
 • FR Gipsmørtel & FR Brannplate
 • FR Rørstruper
 • Mineralfiber Bio
 • Kjemisk Anker Hybrid (kun utendørs)

GRAFT Brannklassifiserte produkter ble brukt på Horten VGS som fikk BREEAM-NOR Outstanding

Svanemerking av bygninger

Småhus, leiligheter, barnehager og skoler svanemerkes. Flere av GRAFT produktene er oppført i portalen Nordic Ecolabel for byggevarer som kan brukes i svanemerkede bygninger generasjon 3.

 

Disse inkluderer:

 • IPT Multi, Akryl & MSP Ultimate
 • Montagelim
 • Miljøskum
 • FR Akryl & FR Grafitt
 • FR Rørmansjett & FR Rørstruper
 • Interiørmaling FR-1
 • FR Brannkitt Ø15mm
 • Mineralfiber Bio

 

MS Flex og Kjemisk Anker er også oppført, men kan kun brukes utendørs.

 

Ingen produkter kan nå brukes i generasjon 4 bygninger. Vi jobber med å få inn produktene og vil oppdatere siden når de er godkjent.

GRAFT produkter ble brukt på den svanemerkete skolen Torvbråten. Les mer her.

Kalkulator