Vi lanserer EPD for GRAFT: en milepæl for bærekraft

DATE: 02/20/2024

I en tid hvor bærekraft og miljøansvar blir stadig viktigere, ønsker byggebransjen å ta valg som reduserer fotavtrykket. GRAFT lanserer miljødeklarasjoner (EPD) for flere av produktene innen passive brannsikring. La oss dykke dypere inn i hva dette vil si for bærekraftig byggepraksis fremover.

Men først, hva er en EPD?

Miljødeklarasjoner, eller EPD-er, er standardiserte dokumenter som gir detaljert informasjon om et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. I byggebransjen representerer EPD-er en viktig ressurs for arkitekter, ingeniører og andre beslutningstakere som vil bygge mer bærekraftig, ved å tilby transparent og verifiserbar informasjon om produktenes miljøytelse.

Hvordan kan EPD-ene bidra til bærekraft i byggeprosjekter?

Ved å bruke EPD-er aktivt i prosjekter, kan rådgivere sikre at de velger materialer og produkter med lavest mulig miljøpåvirkning. EPD-er gir nemlig detaljert innsikt i produkters miljøpåvirkning, fra råvareinnsamling til avhending, og gir bransjen muligheten til å ta informerte valg basert på produktenes bærekraftighet.

EPD-er åpner en ny verden av muligheter. Nå kan byggevareforhandlere, montører og entreprenører oppgi faktisk klimagassutslipp på fakturaen til kundene. Vi får et helt annet innblikk i hva det koster å bygge sykehus, boliger og næringseiendommer. Det blir enklere å velge leverandører som bruker resirkulert forpakning, bedre råvarer og kortere/bedre transport.

For at alt dette skal være mulig, er bransjen avhengig av at leverandører utvikler EPD-er. Våre EPD-er er et viktig skritt mot mer bærekraftige byggepraksiser.

Hvor får jeg tak i EPD-ene?

GRAFT sine EPD-er er lett tilgjengelige for nedlastning her på hjemmesiden vår og på EPD Norge sin side. Miljødataene er også digital tilgjengelige på Eco Platform.

Vi har også lagt ut EPD data i databasene NOBB, EFO og CoBuilder, noe som gjør det enkelt for bransjeaktører å integrere dem i sine prosjekter.

For hvilke produkter er EPD-er laget?

 

Lanseringen av EPD-er for våre passive brannsikringsprodukter er mer enn bare en milepæl for oss, det er et løfte om en mer bærekraftig fremtid for byggebransjen.

Kalkulator