Fug, lim og skum veiledning

DATE: 11/10/2020

Velkommen til vår veiledning for fuging, liming og skumming. Her får du mange grunnleggende tips som er viktig å huske på før du begynner tetningsarbeidet.

Fugemasser

Når man velger fugemasse er det viktig å velge ut fra hva man skal bruke den til. Skal man fuge på badet, må man velge en som er motstandsdyktig mot sopp. Skal man fuge ute på man velge en som tåler UV-lys. For å unngå sprekkdannelser må man velge en som tåler bevegelsene i konstruksjonen som skal fuges.

GRAFT har fire fugemasser vi anbefaler til forskjellige formål. For en allsidig fugemasse og lim anbefaler vi MSP Ultimate, for en innendørs miljøfugemasse anbefaler vi IPT, for en dekorativ fugemasse innendørs anbefaler vi Akryl og vi anbefaler MS Flex hvis man ønsker en fasadefug.

 

Forberedelser

For en fin og holdbar fuge bør forholdet mellom fugebredde og fugedybde være 2:1. Bruk bunnfyllingslist i dype fuger for å oppnå det riktige forhodet. Fugebredden bør være mellom 12-20mm for IPT, 6-20mm for Akryl og 6-25mm for MSP og MS Flex.

Før man starter fugingen bør man rengjøre overflatene som skal fuges. Hvis du har tenkt til å fuge på malte overflater anbefaler vi vedheftsprøver før bruk. Vi anbefaler også at du lar malingen herde i 10 dager før du fuger over den. Fukt underlaget når du fuger med IPT og Akryl. MSP Ultimate er den eneste fugemassen som krever primer og dette kun på porøse overflater. Sånn, da er du klar til å starte.

Når fugen er lagt

Riktig temperatur og fuktighet er viktig under herdetiden. Hvis fugemassen ikke får riktige forhold vil faren for misdannelser fremtre. Dette er spesielt viktig for IPT Fugemasse da den er veldig følsom under herdetiden. IPT og Akryl skal herde innendørs med minst mulig fuktighet mellom +5 og +35 °C. MSP Ultimate og MS Flex kan herde både innendørs og utendørs mellom +5 og +40 °C.

Alle fugemassene kan overmales når de er ferdig å herde. IPT og Akryl kan overmales med både alkyd- og vannbaserte malinger. MSP Ultimate og MS Flex bør ikke overmales med alkydbaserte malinger. For best resultat anbefaler vi å slipe fugemassen og kryssflatene noe og male over et par dager etter fuging.

Lim

GRAFT har fire typer lim som kan brukes i forskjellige situasjoner. Montagelim er et innendørs miljøtilpasset lim som passer utmerket for liming av treverk. Hvis du trenger et lim som kan brukes utendørs i kalde temperaturer anbefaler vi Sponplatelim. For liming av mindre gjenstander anbefaler vi Superlim. Vi har også en ankermasse som kan brukes med bolter og gjengestenger.

 

Forberedelse

Lim er ferskvare, så oppbevar det kjølig i skyggen. Da holder limet best slik at du får god vedheft. Det kan å være en idé å dobbeltsjekke at limet du skal bruke er tiltenkt brukt på overflatene som skal limes.

På ikke-porøse anbefaler vi at du bruker sandpapir for å få bedre vedheft. Husk at hvis overflatene er jevne, vil vedheften automatisk bli bedre. Derfor kan det være lurt å pusse overflatene jevne før man limer. Før man starter limarbeidet bør man rengjøre overflatene.  Det kan være greit å ha Wipes i nærheten slik at man raskt kan tørke vekk overflødig lim før det herder.

Limet skal som oftest påføres som lim-strenger. Jo flere lim-strenger man legger, jo bedre vedheft får man. Det er kun når du skal lime en mindre gjenstand at du bruker punkter av lim. Hvis elementet er stort og tungt anbefaler vi at du mekanisk støtter det opp de 24 første timene.

Skum

GRAFT har to skum som både fyller og isolerer godt. Flexiskum er et elastisk skum av høy kvalitet som kan brukes til flere bruksområder. Den er enkel å jobbe med og tar imot bevegelser i konstruksjonen. Skal du kun fylle et større tomrom kan vi tilby Miljøskum. Et mer helsevennlig alternativ til tradisjonelle byggskum.

 

Bruk verneklær!

Vi anbefaler alltid at du bruker verneklær, vernebriller og gassmaske. Det er ikke noe særlig å få skum på øynene for eksempel. For Flexiskum anbefaler vi på det sterkeste at du i tillegg bruker ordentlige hansker og ansiktsmaske. Dette kan virke litt strengt, men det er for din egen helses skyld. Nøddusj og muligheten for å skylle øynene bør også finnes på arbeidsplassen.

Skum tåler ikke UV

Alle skum inneholder kjemiske stoffer som er brannfarlige. Dette gjør de rett og slett for at de skal kunne være skum og ikke en flytende masse. Som et resultat skal skum oppbevares mellom +5 °C og +30 °C. Du må aldri lagre skumbeholderne over +50 °C eller i direkte sollys. Da risikerer du eksplosjon. Får du en for varm (eller for kald) skumbeholder kan du enkelt regulere temperaturen i en bøtte med lunket vann. Hvis beholderen har vært overopphetet skal den ikke ristes. Skumbeholderen skal være +20 °C optimalt sett.

 

Fuktighet er viktig

Man skal fukte underlaget før man skummer, og skal også fukte mellom hvert lag. Dette gjør man for å ha bedre kontroll på skummet, samtidig som det herder riktig. Et annet viktig aspekt er å rengjøre overflatene slik at de er rene før skumming.

Kalkulator